Recensies Persknipsels en besprekingen

10.07.2013

Het Nieuwsblad over Poco Pech

Naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe roman Poco Pech in juni 2013 verscheen een artikel in Het Nieuwsblad.